Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Bạn vui lòng đọc kỹ các điều khoản và các điều kiện dưới đây khi truy cập và cung cấp các thông tin cá nhân cho Muadung.net, các điều khoản này được gọi chung là ”điều khoản sử dụng”.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của MuaDung, nếu như bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng ngay bên dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Mua Đúng hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng website của chúng tôi.

2. Quyền truy cập Muadung.net

Chúng tôi có quyền bảo lưu, chấm dứt truy cập hay thay đổi bất kỳ dịch vụ và thông tin trên Muadung.net mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp địa chỉ email hoặc tên để nhận các bản tin khuyến mãi, hoặc đăng ký là thành viên.

Bạn cam kết rằng các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi phải đầy đủ và chính xác, các thông tin này sẽ được bảo vệ theo chính sách bảo mật của MuaDung.

Bạn không được quyền cung cấp các thông tin đăng nhập và mật khẩu khi đăng ký làm thành viên của Mua Đúng cho bất kỳ một bên thứ 3 nào khác.

Nếu bạn vi phạm, chúng tôi có quyền xóa tài khoản và cấm truy cập vĩnh viễn vào Muadung.net.

Nếu nghi ngờ ai đó sử dụng tài khoản của bạn để đăng nhập trái phép vào Muadung.net, xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, tránh những hậu quả không đáng có.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các điều khoản và điều kiện trên MuaDung cho phép bạn sử dụng với mục đích phi thương mại, bạn không được phép sao chép, phân phối, sửa đổi, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên website Muadung.net, trừ trường hợp trình duyệt trên máy tính bạn đang sử dụng thực hiện việc này.

4. Quyền sở hữu thương hiệu

Bạn không được quyền sử dụng thương hiệu MuaDung mà chưa có sự cho phép bằng văn bản từ phía chúng tôi.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Muadung.net khi tuân thủ các điều khoản sử dụng và không sử dụng các thông tin này để vụ lợi cho bản thân hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật.

Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đọc!